Slijters van der horst ADVOCATEN

het kantoor Slijters van der horst
Slijters Van der Horst advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor met ruim twintig jaar ervaring in het procederen en adviseren in omvangrijke en gecompliceerde strafzaken. Strategisch opereren in dit rechtsgebied vereist een grondige kennis van het straf- en strafprocesrecht en de expertise om te anticiperen op complicaties die voortkomen uit de onderlinge samenhang tussen de strafzaak en de voordeelsontneming, fiscale valkuilen, bestuursrechtelijke complicaties, zoals toepassing van het BIBOB-instrumentarium en vreemdelingenrechtelijke consequenties. Wij beschikken over deze kennis en expertise en waar nodig werken wij nauw samen met deskundigen uit andere disciplines. Wij zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

 

Slijters Van der Horst is een klein kantoor met een zeer persoonlijke dienstverlening, waarbij absolute vertrouwelijkheid te allen tijde wordt gegarandeerd. Wij werken bij voorkeur in de luwte en treden slechts in de publiciteit, indien de belangen van de cliënt daarmee uitdrukkelijk worden gediend.

 

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u altijd contact met ons opnemen. Uitgangspunt is dat wij rechtsbijstand verlenen op betalende basis. Een beroep op gefinancierde rechtsbijstand kan onder omstandigheden bespreekbaar zijn, indien uw financiële mogelijkheden, al dan niet tijdelijk, ontoereikend zijn.

 

Wij verlenen geen bijstand aan kroongetuigen, informanten en benadeelde partijen.

 

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. U vindt deze voorwaarden op deze website.